BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEDSZKOLEM
PRIMARY SCHOOL AND PRE-SCHOOL BUILDING


lokalizacja | location: Umiastów, Polska | Poland
autorzy | authors: Piotr Kluj, Paweł Litwinowicz, NMS architekci
pow. użytkowa | floor space: 3108,0 m2
projekt | project: 2010

Głównym założeniem projektu było stworzenie architektury nawiązującej swoją formą do architektury regionalnej (niewielkie budynki o układzie dachów dwuspadowych z elewacją wykończoną ciemnym, poszarzałym drewnem). Ze względu na gabaryty budynku postanowiono przekryć cały kompleks szkolny dachami symetrycznymi dwuspadowymi o kącie nachylenia połaci od 25-45 stopni w układzie szczytowym (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Takie rozwiązanie powoduje, iż duży kompleks sprawia wrażenie zespołu budynków, które nie dominują w skali otoczenia. Budynek szkoły staje się dzięki temu przyjazny w odbiorze dla jego użytkownika, który nie czuję się zdominowany przez wielkość budynku. Prosty układ w rzucie w kształcie litery T sprawia, że na działce oraz we wnętrzach nie ma zakamarków, w których dzieci mogą chować się przed okiem nauczycieli. Ze względów ekonomicznych pokryto budynek tynkiem. Aby przełamać dominujący szaro-grafitowy kolor główne wejście do kompleksu wyróżniono ryzalitem w kolorze kontrastującym z pozostałą częścią. Otwory okienne zaakcentowano poprzez pomalowanie wnęk w kolorze ram okien (okna PCV w kolorze białym). Cały kompleks stanowi jedną spójną całość bez wyraźnie dominującej hali sportowej. Bryła o wyraźnym układzie modułowym oraz prostej konstrukcji przy tak rozbudowanej funkcji obiektu sprawia, iż budynek staje się ekonomicznym zarówno pod względem budowy jak również pod względem późniejszej eksploatacji.


strefa przedszkola | pre-school zone


strefa klas 1-3 | 1st - 3rd class zone


strefa klas 4-6 | 4th - 6th class zone


strefa sportowa z zapleczem zywieniowym | gym and food zone


zagospodarowanie terenu | site plan


rzut parteru | ground floor


rzut parteru | first floor


przekrój a-a | section a-a


przekrój b-b | section b-b


elewacja południowa | south elevation


elewacja zachodnia | west elevation


elewacja północna | north elevation


elewacja wschodnia | east elevation