HOTEL NA WODZIE
FLOATING HOTEL


lokalizacja | location: Poznań, Polska | Poland
autorzy | authors: Piotr Kluj
pow. użytkowa | floor space: 2531,7 m2
projekt | project: 2007

Projektowany hotel-barka jest próbą stworzenia obiektu nietypowego, który w razie potrzeb zwiększy ilość miejsc noclegowych w Poznaniu. Hotel na wodzie jest w skali kraju rozwiązaniem pionierskim, które przywołuje zatracony w skutek zasypania starego koryta Warty charakter miasta nadrzecznego. Zaproponowane rozwiązanie projektowe jest odpowiedzią na zapotrzebowanie poznańskiego rynku usług hotelarskich. Co więcej, obiekt jest doskonałym rozwiązaniem na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Ma on również stać się pretekstem do odwiedzin miasta oraz zbliżyć Poznań w swej nowoczesności do miast zachodniej Europy takich jak Amsterdam czy Londyn. | The houseboat hotel that has been designed is an attempt to create a non-standard building which, if necessary, will increase the number of accommodation places in Poznań. A hotel on water is, on a country scale, a pioneering solution. It reminds of the character of a riverside city, which has been lost as a result of the fill of Warta's old riverbed. The suggested design solution is a consequence of Poznań's hotel industry needs. Moreover, the building is a great solution to Euro 2012. The project is also to become the pretext to the visits in Poznań and also, to make Poznań similar in its modernity to the cities of western Europe such as Amsterdam or London.