BUDYNEK BIUROWY
OFFICE BLOCK


autorzy | authors: Piotr Kluj, Paweł Litwinowicz
pow. użytkowa | floor space: 817,5 m2
projekt | project: 2010